logo

Oceňování majetku pro věci movitéOceňování věcí movitých na základě živnostenského listu navazuje na řízení hodnoty podniku, organizačních jednotek, přínosů projektů, informačních systémů a technologií. Výstupem může být ocenění pro zjištění hodnoty oceňovacími přístupy a metodami a nebo využití těchto znalostí pro projekty organizačních změn nebo zavádění informačních systémů.